Vind het juiste loket naar zorg en ondersteuning

Waar kunt u als huisarts of praktijkondersteuner zorg en ondersteuning inschakelen voor uw patiënt?
ZEL heeft in samenwerking met DSW een instrument ontwikkeld, waarmee u als verwijzer snel en zorgvuldig naar de juiste ingang wordt geleid.

Hoe werkt de Wegwijzer?
Via verschillende vragen wordt u stapsgewijs naar de juiste ingang geleid. In de Wegwijzer komen vragen langs als: om welke doelgroep gaat het? Is er sprake van vrijwillige of onvrijwillige zorg? Is het acuut of niet acuut? 

Naast de juiste ingang met telefoonnummer, mailadres of weblink, vindt u hier ook de meest actuele protocollen, behorend bij de soort zorg en de zorgsituatie van uw patiënt.

Heeft u vragen of opmerkingen n.a.v. deze wegwijzer?  
Klopt informatie niet, of werkt een link niet meer? Neem dan contact met ons op via: communicatie@zel.nl.